www.abckalite.com
   + Eğitim, Kalite ve Risk Mühendisliği Denetimleri... Türkçe / English

 
Finansal Yapılandırma Eğitimleri

 

 • Üretim ve Hizmet konularında Maliyet Muhasebesi

 • Nakit Akışının Yapılandırması

 • Satış Bütçeleme + Takip

 • Stokların yönetimi

 • Bilanço, Bütçe Sistematiği

 • Karşılaştırmalı Tablolama

 • Rasyo Analiz Sistematiği

 • Mali Planlama ve Kâra Geçiş

 • Maliyet kalemlerin yönetimi

 • Gelir durumunun irdelenmesi ve yönetimi

 • Masraf, kâr, zarar ve iş merkezlerinin oluşturulması

 • Şirket Kurumsal Karnesinin Oluşturulması