www.abckalite.com
   + Eğitim, Kalite ve Risk Mühendisliği Denetimleri... Türkçe / English

 
Kuruluş İçi Eğitimlerimiz

 

  • İşletmede Eğitim Yönetimi ve Metodik Uygulamaları

  • İç ve Dış Eğitim İhtiyaçlarının Tespit Metotları

  • İş Başı Eğitimleri ve Oryantasyon

  • Eğitimin ve Eğitimcinin Yeterlilikleri

  • Eğitim Hedefleri ve Performans Değerlendirme

  • Çalışanların Motivasyonu ve Yetkilendirilmesi

  • Eğitim Haritası - Polyvalence

  • "Eğitim ve Müşteri" ilişkilendirmesi


 

KALİTE EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ
KOD   Eğitim Konusu Süre
Belgelendirme Amaçlı Yönetim Sistemleri
BA - 100 ISO 9001 : 2008 Kalite Yönetim Sistemi Tanıma 2 Gün
Tüm sektörlere yönelik belgelendirmeli Kalite Yönetim Sistemi 
BA - 101 ISO/TS 16949 : 2009 Otomotiv Sektörü Kalite Yönetim Sistemi Tanıma 2 Gün
Sadece otomotiv yan sanayilerine yönelik Kalite Yönetim Sistemi
BA - 102 Otomotiv Sektöründe İç Kalite Sistem Denetimi (İç Denetçi *) 2 Gün
Kalite yönetim sistemlerine ait firma içi denetim metodu - uygulamalı
BA - 103 ISO 14001:2004/2009 Çevre Yönetim Sistemi Tanıma 2 Gün
Tüm sektörlere yönelik belgelendirmeli Çevre Kalite Yönetim Sistemi 
BA - 104 ISO 14001:2004/2009 Çevre Yönetim Sistemi İç Denetimi (Çevre İç Denetçi *)  2 Gün
Çevre kalite yönetim sistemine ait firma içi denetim metodu - uygulamalı
BA - 105 OHSAS 18001:2007  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Tanıma 2 Gün
Tüm sektörlere yönelik belgelendirmeli İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi 
BA - 106 OHSAS 18001:2007  İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç Denetimi (İSİG İç Denetçi *) 2 Gün
İş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemine ait firma içi denetim metodu - uygulamalı
* Öncelikle İlgili Yönetim Sisteminin eğitimi alınması gerekmektedir…
Yönetim Sistem Araçları ve Teknikleri
YS - 201 Tekli Dakikalarda Kalıp Değişimi (SMED) 2 Gün
 Örnekli anlatımla, tekli dakikalarda preslerde kalıp değişim yönteminin anlatımı ve bilinçlendirme
YS - 202 Müşteri Özel İstekleri + Özel Karakterisitikler (CC,SC) 2 Gün
Müşteri özellikte Ford ve Tofaş'ın özel olarak taleplerinin anlatımı ve kullanmış oldukları özel sembollerin tanıtımı
YS - 203 Ölçüm Sistemleri Analizi (MSA) 2 Gün
Firma içi ölçme sistemindeki tekrar edebilirliğin ve güvenilebilirliğin sağlanması, KYS'nin beklentileri ve bilinçlendirme
YS - 204 Ürün Kalite Planlaması (APQP) 2 Gün
Firma içinde yeni ürün devreye alınırken yapılması gereken tüm eylemler ve müşteri beklentileri
YS- 205 Ürün Onaylama Süreci (PPAP) 2 Gün
Firma içinde yeni ürünün müşsteri tarafından onaylanması için hazırlanması gereken dokümanlar ve yapılması gereken aksiyonlar
YS - 206 Hata Türleri ve Etkileri Analizi (PFMEA,DFMEA) 2 Gün
Yeni ürünün prosesi için veya tasarımı için yapılan risk analizi - örnekli
YS - 207 İstatistiksel Proses Kontrol (SPC) 2 Gün
Prosesteki mamulün ölçüsel uygunluğunun verilen toleranslar içindeki davranışını inceleyen istatistiki metod - uygulamalı
YS - 208 Makine Yeterlilik Çalışması (önce SPC eğitimi alınması gerekmektedir) 1 Gün
Prosesteki mamulün ölçüsel uygunluğunu belirleyen tezgahın+kalıbın toleranslar içindeki davranışını inceleyen istatistiki metod - uygul.
YS - 209 Süreç Yaklaşımı (Otomotiv veya Diğer Sektörlerde) (OCTOPUS, TURTLE) 2 Gün
KYS'deki katma değerli prosedür ve aksiyonların, performans ve etkinlik indikaörleri ile takibinin anlatımı ve örneklenmesi
YS - 210 Süreç Yönetimi (Performans + Verimlilik) ve Kritik Süreçlerin Belirlenmesi (Scorecard Uygulaması) 2 Gün
Katma değerli proseslerin yönetimi için "scorecard"  uygulama metodu anlatımı ve SWOT analizi
YS - 211 Kalite Yönetim Sistemlerinde Kalite Maliyetleri 2 Gün
KYS'deki tüm kalite aktivitelerinin maliyetlendirme çalışması - uygulamalı 
YS - 212 Acil Durum Planları (QMS + EQMS) 2 Gün
Hem ÇKS hemde KYS'de ayrı ayrı takip edilmesi gereken "acil durumların" tanıtımı ve uygulamaları, müşteri beklentileri
YS - 213 Toplam Verimli Bakım (TPM) 2 Gün
KYS'de yer alan "bakım" konusununun detaylı anlatımı ve bakımın yönetim tekniklerinin takıtımı, müşteri beklentileri
YS - 214 Düzen ve Temizlik (5 S) 2 Gün
Firma içindeki düzen,disiplin gibi kriterlerin yerine getirilmesi adımları ve teknikleri
YS - 215 Yalın Üretim + Yönetim 2 Gün
Firma içindeki "yalın üretim/yönetim" yaklaşım metodlarının anlatımı ve örnekleri  
YS - 216 KAIZEN (Bilinçlendirme + Saha Uygulaması) 2 + 5 Gün
Sürekli iyileştirme ve yalın üretim/yönetim tekniği olan bu eylemin anlatımı ve uygulamalı atölye çalışması
YS - 217 Sürekli İyileştirme ve Problem Çözme Teknikleri (BS,5WHY,FISHBONE,ROOTCAUSE,etc) 2 Gün
Problem çözme metodlarının anlatımı ve etüdleri 
YS - 218 İşletmelerde Sıfır Hatalı Çalışma Prensipleri 2 Gün
Firma içi "sıfır hata" etkinliği için gereken yöntemlerin anlatımı ve uygulama örnekleri
YS - 219 Ürün Hatasını Önleme (DÖF,8D) 1,5 Gün
Firma içi ve firma dışı ürün hatalarının takibi, etüdü ve yönetimi faaliyetlerinin anlatımı, örneklemeler
YS - 220 İşletmelerde Öneri Sistemi 1 Gün
Firma içi çalışanların katılımı çervevesinde öneri sistem ve tekniklerinin uygulamalı çalışmaları
YS - 221 Değer Analizi / Değer Yönetimi (PROCESS VALUE ANALYSE) 2 Gün
Ürün odaklı çalışmada, "win-win" yaklaşımı, müşteri beklentileri ve örnekleme uygulamaları
YS - 222 Çalışanların Performans (İş Etüdü) Yönetimi ve Hedef Belirleme (SMART) 2 Gün
Çalışanların, KYS açısından performans kriterlerinin ortaya konması, hedeflerin tespiti ve üst yönetim beklentileri - uygulamalar 
YS - 223 Çalışma Zamanını Yönetim + Bilinçlendirme 1,5 Gün
Etkin zaman yönetimi ve kişisel bilinçlendirme
YS - 224 İletişim ve Teknikleri 1,5 Gün
İletişim yöntemleri, anlama ve anlatma biçimleri, firma kültürü oluşturma 
YS - 225 İşletmelerde Atıkların Yönetimi ve Tehlikeli Kimyasallar 1,5 Gün
Firma için tüm atıkların sistemli takibi, ürüne ve çalışana yönetilik tehlikelerin anlatımı, uygulama örnekleri
YS - 226 POKE-YOKE Tekniği (Error/Mistake Profing) 1,5 Gün
Hata önleme metodu olan "poke-yoke" aksiyonlarının anlatımı ve uygulama örneklemesi
YS - 227 Yan Sanayi Yönetimi+Denetimi ve Tedariki (SQAM, STA) 1,5 Gün
Tedarikçilerin, kendi süreçlerimiz ve müşteri beklentilerimiz doğrultusunda sevk+idaresi
YS - 228 Proses Denetim Tekniği 1,5 Gün
Firma içi üretim metodlarının performans ve etkinliğinin incelenmesi
YS - 229 Ürün Denetim Tekniği 1,5 Gün
Firma için ürün bilgisininin incelenmesi
YS - 230 Sevkiyat Denetim Tekniği 1,5 Gün
Firmanın sevkiyat bölgesinden, müşteri üretim bandına kadar geçen tüm evrelerin incelenmesi
YS - 231 RUN&RATE Çalışması 1,5 Gün
YÜDAP faaliyeti olan, 1 vardiyalı veya min 300.-adetlik üretim, kontrol, test vb kriterlerin gözden geçirilmesi  
YS - 232 Kalite Fonksiyonları Evi, Açılımı (QFD)  2 Gün
YÜDAP ve 6 SIGMA faaliyetleri içersinde yer alan "qfd" tekniğinin anlatımı ve örneklenmesi