www.abckalite.com
   + Eğitim, Kalite ve Risk Mühendisliği Denetimleri... Türkçe / English

 

Krizde Acil Aksiyonlar


 • Öncelikle kısa vadeli kaynaklar bulunmalı, likidite kontrol edilerek, zaman kazanılmaya çalışılmalı ve devam eden yatırımlar yeniden yapılandırılmalı, yeni planlanan yatırımlar acilen durdurulmalı

 • Borçların ödeme vadeleri uzatılarak, alacakların erken tahsilatı yapılmalı ve stok seviyesi kesinlikle minimuna indirilmeli

 • Faaliyet dışı şirket varlıkları, acilen elden çıkarılarak ve nakite geçirilmeli

 • Şirketin genel maliyet haritası doğrultusunda, tüm nakit çıkışları kontrol altına alınmalı

 • Toplam Kalite Yönetimi teknikleriyle üretim ve satışlardaki maksimum verimliliğe odaklanılarak, işletmenin sermaye ihtiyacı acilen minimuma indirilmeli ve şirketin kâr planları doğrultusunda kârlılık maksimuma çıkarılmalı

 • Şirketin vizyonu, stratejik hedefleri ve kurumsal karnesi (balanced scorecard) doğrultusunda, nakit akış takibi ile finansman yapılandırılmalı ve sürekli gözlem altına alınmalı

 • Bankalarla olan ilişki sıcak tutularak, kredi maliyetlerinin, teminatların ve geri ödeme planlarının sürekli güncellenmesi sağlanmalı

 • Pek çok orta ölçekli ve hatta büyük ölçekli firmalarda bile kullanılamayan bütçeleme tekniği acilen devreye alınmalı

 • Vakit geçirilmeden, şirkette kârlı yeni projeler hayata geçirilmeli

 • Şirket evliliği kavramı, bu günler için tam bir fırsattır

 • Talep azalması ile tezgah kapasite kullanımını canlandırıcı fason çalışma yani sektörler arası kooperatifleşmeye odaklanmalı ve ortak kaynak kullanımı olmalı

 • Şirketin ürün, hizmet ve varlıklarında şimdiye kadar hiç kullanılmamış olan kâr yapılabilecek olan imkanları birkere daha gözden geçirilmeli

 • Şirketiniz için altın, gümüş ve bronz müşterilerin tespiti yapılmalı ve müşteri ilişkileri çok sıcak tutulmalı. (Gerekirse bazı müşterilerden vazgeçilebilir...)

 • Müşteri ve tedarikçilerle kriz gerçeklerine dayalı yeni pazarlıklar yapılmalı ve sürekli güncellenmeli

 • Ürünümüz veya hizmetimiz için en verimli satış/ulaşım kanalı belirlenmeli ve sürekli analiz edilmeli

 • Beyaz yaka ve mavi yaka verimliliği ile insan sermayesi çok ciddi kullanılmalı ve şirket organizasyonu kâra odaklanacak şekilde yeniden yapılandırılmalı

 • Üretim operasyonlarının ve proseslerin zamana karşı yarışları "tack time" ile maksimum verimliliğe taşınmalı

 • Net Dönem Kârı, her ay mutlaka takip edilmeli


Krizdeki Şirket Gelir Tablosunun İncelenmesi


 
 


Kimi Bankaların Firmalarda Aradığı Oranlar ve Kriterler