www.abckalite.com
   + Eğitim, Kalite ve Risk Mühendisliği Denetimleri... Türkçe / English

 

Kooperatifleşme Projesi ...

 
 • Tüm dünyayı sarsan bu Global Ekonomik kriz bizlere ben değil, biz olmayı öğrettiği düşüncesinde olarak, aşağıdaki kriterler etrafında, bir kooperatifleşme etkinliği gerçekleştirme projesini şu şekilde ortaya koyabiliriz...

 • Amaç ; özellikte otomotiv sektöründe ve diğer teknik içerikli sektörlerde bir imeceleşme aksiyonu ile, doğrudan katma değerli sinerji yaratacak nitelikte, küçük ve/veya orta ölçekli minimum beş işletmenin bir araya gelerek, pozitif bir eylemler bütünlüğü oluşturmasıdır.

 • Kapsam ; teknik, ticari ve yatırım unsurları içerecek şekilde, yurt içi ve yurt dışı otomotiv, OEM, tier-1, tier-2, beyaz eşya, makina gibi hedef sektörlerde idari, teknik, üst yönetim, satınalma, planlama, kalite, üretim ve yan sanayi koordinasyonu şeklinde, görev ve icranın kooperatifleştirilmesi vasıtasıyla ar&ge, patent ve kâr projeleri yönetmek, devreye almak ve garanti içerikli satış sonrası hizmeti vermektir.

 • Kalite nosyonu : Kalite Yönetim Sistemleri ISO 9001, ISO/TS 16949, ISO 14001 ve OHSAS 18001 çerçevesinde, salt müşteri tatmininin muvaffakiyetidir.
 
 • Proje Yönetimi ; Kalite Yönetim Sistemlerinin açıklıkla ortaya koyduğu APQP veya YÜDAP (yeni ürün devreye alma planı) doğrultusunda, PPAP gereklilikleri bu faaliyette temel ve kırmızı çizgiler olacaktır.

 • Temel Eğitim ve Yönlendirme ; Özellikle " core education / çekirdek eğitim " olan APQP, SPC, FMEA, PPAP ve MSA ilkeleri ana davranış ve eğitim biçimi olacaktır.

 • Kapasite Kullanımı ; Partner işletmelerin tüm tezgahlarının % 100 kapasite ile kullanıması öncelikli yaklaşım olup, proje nitelikleri doğrultusunda çevre endüstri kuruluşlarla paylaşımlı iş dağılımı sağlanacaktır.

 • Yerleşim, lokasyon ; Merkez yerleşim bölgesi Bursa olacaktır.

 • Yıllık Raporlama ve Bilgi Paylaşımı ; Bir yıl içersinde, geçekleşen tüm etkinlikler açık ve şeffaf bir şekilde, tarafsız olarak tüm partner kuruluşlara bir sunumla ifa edilecek ve yazılı olarak raporlanacak. Günlük, haftalık, aylık ve üçer aylık ara değerlendirmelerde tüm konular açıkta kalmayacak şekilde bir paylaşım içersinde olacaktır...

 • Yazılı ve Sözlü Protokolleri Tamamlama ; Tüm iş akitlerini vakit geçirmeden devreye almak ve tüm taahhütleri yerine getirerek müşteri kalbini kazanmak ve iş ortakları ile de şeffaf paylaşımda bulunarak, iş akitlerini kapatmak, tek ve yegane koşul olacaktır...

 • Müşteri Yaklaşımı ; Bu krizin diğer bir öğretisi de, artık bizler müşterinin yanında yani ciğerinde olmamız gerekmektedir, aksi halde müşteri bizi hatırlamadığı yada hatırlayamağı anda bizler o işin % 90'ını kaybetmiş durumdayızdır... demektir... Dolayısıyla, müşteri ile ilişkimiz bizim eşimizle olan yakınlığımız, ilişkimiz şeklinde olmalıdır...

 • Erdemli Olma Açılımı ; Kim, nerede, kiminle ve ne zaman olursa olsun, mutlaka dürüst ve ahlaklı olma temel yaklaşımımız olmalıdır...


 • Evet, netice itibarıyla soru şu olmalıdır herhalde " var mısın ?,  yok musun ? ... / Deal or No Deal ..."
 

 
  • ...